CLOSE
CLOSE

Contoh Pacelathon Bahasa Jawa Nganggo Parikan

You are browsing the search results for Contoh Pacelathon Bahasa Jawa Nganggo Parikan

Modul basa jawa xi semester 1 | ngleluribasajawa, Mirengaken tanggap wacana/khotbah mata pelajaran : bahasa jawa. kelas / semester : xi / i. Kasusastran jawa - teras pembelajaran, Dening: heru subrata. macapat (tembang cilik) puisi jawa lawas. macapat iku tembang tradhisional ing tanah jawa. saben bait macapat nduwèni baris kalimat. Yohanes suwanto, Materi morfologi bahasa jawa. a. tembung lan dhapukaning tembung. wujuding tembung ing basa jawi saged kaperang dados tiga, inggih menika: tembung wod, tembung lingga.

Wong jowo: parikan (5), Rokok klobot taline lawe, digawe abot ana sing nduwe. taline lawe rupane abang, ana sing nduwe trima nyawang. rupane abang ditali telu, trima nyawang. http://corojowo.blogspot.com/2012/09/parikan-5.html Materi kelas 5 sd, bahasa jawa | merah putih pendidikan, Bab 1. purwaka. basa jawi wonten era globalisasi perkembanganipun sampun pesat. basa jawi dipunginakaken dening sedaya lapisan masyarakat,dening tiyang nem. http://joko1234.wordpress.com/2010/03/15/materi-kelas-5-sd-bahasa-jawa/ Modul basa jawa kelas xi semester 2 | ngleluribasajawa, Nyemak musyawarah. mata pelajaran : bahasa jawa. kelas/semester : xi / 2. metode. http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/21/modul-basa-jawa-kelas-xi-semester-2-2/

Relate Article
 • Wong jowo: parikan (5)
  Rokok klobot taline lawe, digawe abot ana sing nduwe. taline lawe rupane abang, ana sing nduwe trima nyawang. rupane abang ditali telu, trima nyawang.
 • Materi kelas 5 sd, bahasa jawa | merah putih pendidikan
  Bab 1. purwaka. basa jawi wonten era globalisasi perkembanganipun sampun pesat. basa jawi dipunginakaken dening sedaya lapisan masyarakat,dening tiyang nem.
 • Modul basa jawa kelas xi semester 2 | ngleluribasajawa
  Nyemak musyawarah. mata pelajaran : bahasa jawa. kelas/semester : xi / 2. metode.
 • Wong jowo
  Ki wong alus, para sesepuh, dan poro sedulur kwa yg saya cintai dan di mulyakan allah ijinkan saya yg miskin ilmu ini berbagi sedikit amalan sbg sarana ikhtiyar.
 • Modul basa jawa xi semester 1 | ngleluribasajawa
  Mirengaken tanggap wacana/khotbah mata pelajaran : bahasa jawa. kelas / semester : xi / i.
 • Kasusastran jawa - teras pembelajaran
  Dening: heru subrata. macapat (tembang cilik) puisi jawa lawas. macapat iku tembang tradhisional ing tanah jawa. saben bait macapat nduwèni baris kalimat.
 • Yohanes suwanto
  Materi morfologi bahasa jawa. a. tembung lan dhapukaning tembung. wujuding tembung ing basa jawi saged kaperang dados tiga, inggih menika: tembung wod, tembung lingga.