CLOSE
CLOSE

Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pasrah Lan Tampi Penganten

You are browsing the search results for Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pasrah Lan Tampi Penganten

Pidato menerima manten kakung | berbagi informasi, Setelah dilakukan penyerahan calon manten pria kepada pihak keluarga manten putri. berikut contoh sambutan pada saat menerima calon manten pria untuk di. Tuladha pidato seserahan - wong jowo, Pidato seserahan 1. atur pasrah pinanganten kakung assalamu alaikum wr. wb kasugengan saha sih nugrahaning gusti ingkang akarya loka mugi kajiwa lan. Nur amin bin abdurrahman: pidato jawa, 36 karya tulis nur amin bin abdurrahman: (1) kitab tawassulan washolatan, (2) kitab fawaidurratib alhaddad, (3) kitab wasilatul fudlola', (4) kitab nurul.

Contoh pranotocoro penganten jawa | mas sofiun najib, Contoh mc bahasa jawa: pranatacara/pranata adicara pengantin. nuwun, kulanuwun. panjenenganipun pepundhen, sesepuh, pinisepuh ingkang. http://sofiun.wordpress.com/2013/01/14/contoh-pranotocoro-penganten-jawa/ Belajar bicara bahasa jawa depan umum: atur, Dengan bahasa jawa kita jadikan peristiwa-peristiwa penting kampung indah berkesan, tak berharta bukanlah halangan.. http://b3jdu.blogspot.com/2011/12/atur-pambagyaharja-wiwahan-penganten.html Materi sesorah kelas ix |, Sesorah . sesorah (pidato) yaiku medharake gagasan kanthi lisan ing sangarepe wong akeh. sesorah uga diarani medharsabda. medhar tegese ngandharake, sabda. http://trianjarpriyanta.wordpress.com/2013/01/10/materi-sesorah-kelas-ix/

Relate Article