CLOSE
CLOSE

Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pasrah Lan Tampi Penganten

You are browsing the search results for Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pasrah Lan Tampi Penganten

Mix: 'jizat, irhas, karomah, maunah, Pasrah lan tampi penganten adat jawa berhubung saya dapet tugas sama guru bahasa jawa saya untuk cari tentang pasrah lan tampi p. Ngelmu urip | alangalangkumitir, Ngelmu urip #1. anane tak wenehi irah-irahan ‘ngelmu urip’ amarga ‘ngelmu jawa’ iku pancadane babagan nglakoni urip tumraping manungsa ana ing ngalam donya.. Kamus jawa sederhana | ensiklopedihindunesia, Aba : préntah, pakon, dhawuh; ngabani : mréntah kanthi swara. abab : hawa saka cangkem; mung abab thok : mung swara thok, ora cucul dhuwit. abad : jaman sing.

Modul basa jawa kelas xii semester 1 | ngleluribasajawa, Mirengaken cariyos wayang mata pelajaran : bahasa jawa. kelas / semester : xii / 1. http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/25/modul-basa-jawa-kelas-xii-semester-1-3/ Nawamrahdeizar | good, Assalamu’alaikum wr. wb. alhamdulillahirobbil’alamin wabihinasta’inu umuriddun yawaddin wassholatuwassalamu’ala asrofil ambiya iwa. http://handyrazie.blogspot.com/ Pranatacara manten adat jawa - semangat., Manten titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. jejibahanipun wiwit. http://1partnersip.blogspot.com/2010/07/pranatacara-manten.html

Relate Article