CLOSE
CLOSE

Kumpulan Dongeng Sasatoan Pendek

You are browsing the search results for Kumpulan Dongeng Sasatoan Pendek

Urang sunda kamarana?, Gerembel: kumpulan tatangkalan nu rada rembet, tapi teu biasa dipake nyumput sasatoan gupitan: jalan heureut (sarupa jalan satapak) antara dua lamping. Belajar bahasa sunda ( babasan jeung paribaha, kecap, Istilah patukangan patukangan teh nyaeta anu boga pagawean atawa anu purah migawe hiji pagawean . istilah dina bahasa sunda diantarana :.

Contoh Dalam Manajemen Pemasaran Long Story From Short Journey
500 x 306 · 75 kB · jpeg, Contoh Dalam Manajemen Pemasaran Long Story From Short Journey

persembahan di dewan sekolah seperti bercerita story telling deklamasi
1600 x 1200 · 249 kB · jpeg, Persembahan di dewan sekolah seperti bercerita story telling deklamasi

Cindelaras dan Ayam Sakti
182 x 200 · 13 kB · jpeg, Cindelaras dan Ayam Sakti

Gom Bel (Mas Bro)
160 x 160 · 5 kB · jpeg, Gom Bel (Mas Bro)

by:Ki Iwan,Uwa Endang & abdi
325 x 292 · 51 kB · png, By:Ki Iwan,Uwa Endang & abdi

My Personnal blog
253 x 199 · 11 kB · jpeg, My Personnal blog

Cindelaras dan Ayam Sakti

Membaca ulang dongeng rakyat sunda - anneahira., Dongeng rakyat sunda dongeng kebanggaan milik masyarakat sunda. dalamnya terdapat kategori, antara lain dongeng sasakala, dongeng babad dongeng. http://www.anneahira.com/dongeng-rakyat-sunda.htm Dongeng bahasa sunda kabayan ngala nangka ~ sepengetahuanku, Contoh dongeng sasatoan bahasa sunda, sakadang maung jeung sakadang bagong; contoh dongeng sasatoan bahasa sunda, sakadang kuya jeung sakadang monyet. http://sepengatahuanku.blogspot.com/2013/01/dongeng-bahasa-sunda-si-kabayan-ngala-nangka.html Kuringmah urang sunda!, Ari diarah supana, kudu dipiara catangna. hartina : naon baé anu éé hasil ka urang kudu diurus bener-bener. asa nyanghulu ka jarian. hartina : ngawula ka nu. http://sundaneseethniccanszz.blogspot.com/

Relate Article
 • Membaca ulang dongeng rakyat sunda - anneahira.com
  Dongeng rakyat sunda adalah dongeng kebanggaan milik masyarakat sunda. di dalamnya terdapat beberapa kategori, antara lain dongeng sasakala, dongeng babad dan dongeng.
 • Dongeng bahasa sunda si kabayan ngala nangka ~ sepengetahuanku
  Contoh dongeng sasatoan bahasa sunda, sakadang maung jeung sakadang bagong; contoh dongeng sasatoan bahasa sunda, sakadang kuya jeung sakadang monyet.
 • Kuringmah urang sunda!
  Ari diarah supana, kudu dipiara catangna. hartina : naon baé anu méré hasil ka urang kudu diurus bener-bener. asa nyanghulu ka jarian. hartina : ngawula ka nu.
 • 12/09/01 | arsip kula
  “baheulana mah cu, warna bulu gagak téh henteu lestreng, tapi bodas ngeplak kawas bulu soang kawas bulu jalak bali”. aki guru ngabubukaan dongéng kanggo putuna..
 • Urang sunda kamarana?
  Gerembel: kumpulan tatangkalan nu rada rembet, tapi teu biasa dipake nyumput sasatoan gupitan: jalan heureut (sarupa jalan satapak) antara dua lamping.
 • Belajar bahasa sunda ( babasan jeung paribaha, kecap
  Istilah patukangan patukangan teh nyaeta anu boga pagawean atawa anu purah migawe hiji pagawean . istilah dina bahasa sunda diantarana :.

KUMPULAN DONGENG BASA SUNDA

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang.

Kuringmah Urang Sunda!

Ari diarah supana, kudu dipiara catangna. Hartina : Naon baé anu méré hasil ka urang kudu diurus bener-bener. Asa nyanghulu ka jarian. Hartina : Ngawula ka nu ...

12/09/01 | arsip kula

“Baheulana mah Cu, warna bulu gagak téh henteu lestreng, tapi bodas ngeplak kawas bulu soang kawas bulu jalak bali”. Aki Guru ngabubukaan dongéng kanggo putuna.

URANG SUNDA KAMARANA?

GEREMBEL: Kumpulan tatangkalan nu rada rembet, tapi teu biasa dipake nyumput sasatoan GUPITAN: Jalan heureut (sarupa jalan satapak) antara dua lamping