CLOSE
CLOSE

Percakapan Bahasa Jawa Nganggo Parikan Lan Wangsalan

You are browsing the search results for Percakapan Bahasa Jawa Nganggo Parikan Lan Wangsalan

Menu, 1. serat tripama menika anggitanipun …. a. sri mangkunagara iv. b. sri paku buwana iv. c. r. ng. ranggawarsita. d. sri paku alam viii. 2. serat tripama dipunanggit. Ngurip-urip basa jawa, 1. ana pawongan loro wis suwe anggone kekancan, saben dinane wong padha tepung raket, dadi wis ora nganggo kurmat kinurmatan kaya salumrahe wong sing durung tepung.. Wong jowo: ora usah wedi kejawen, Wong jowo yo jelas ae kejawen, ugo sengineku iki. ora usah wedi nulis nganggo boso jowo. tapi sek akeh ae wong sing wedi lan isi nulis nganggo boso jowo..

 satunya lagi di medan untuk Percakapan Drama Malin Kundang Bahasa Jawa
2560 x 1920 · 1266 kB · jpeg, satunya lagi di medan untuk Percakapan Drama Malin Kundang Bahasa Jawa

Rpp basa jawa ber-eek kelas -1 | ngleluribasajawa, Nama sekolah: sma 3 rembang: mata pelajaran: bahasa jawa: kelas/program/ semester: / 1: pertemuan -: 1: alokasi waktu: 2 45 menit: standar kompetensi. http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/21/rpp-basa-jawa-ber-eek-kelas-x-1/ Contoh soal : ulangan semester kelas bahasa jawa + kunci, Contoh soal : ulangan semester kelas bahasa jawa + kunci jawaban & penilainan. http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2013/02/contoh-soal-ulangan-semester-kelas-x.html Modul basa jawa kelas xi semester 2 | ngleluribasajawa, Nyemak musyawarah. mata pelajaran : bahasa jawa. kelas/semester : xi / 2. metode. http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/21/modul-basa-jawa-kelas-xi-semester-2-2/

Relate Article