CLOSE
CLOSE

Tuladha Pasrah Lan Panampi Temanten

You are browsing the search results for Tuladha Pasrah Lan Panampi Temanten

Welcome orec-orec | blog kangge sinau orek-orek, Sutasoma putranipun raja mahaketu. panggalihipun suci, bebudayanipun luhur, pangibadhahipun jangkep. panjenenganipun mboten kersa palakrama, mboten kersa. Wong jowo: pranatacara lan sesorah, Basa lan sastra ngawujudaken kabetahan ingkang baku tumrapipun priyantun ingkang nembe ngayahi tugas utawi jejibahan dados pranatacara saha pamedhar. P#2 urut-urutan pernikahan adat jawa sampai boyong, Orang yang dengan mudahnya mengatakan sesat kepada seseorang adalah orang yang tidak atau belum paham akan dirinya sendiri.

PAK MANDOR
190 x 254 · 27 kB · jpeg, PAK MANDOR

Ipung, Kendal kota pesisir utara pulau jawa. wilayah , sebagian masyarakatnya menggunakan bahasa jawa berkomunikasi. perkembangan zaman. http://dwisyaefulmujab.blogspot.com/ S | hambuka wiwaraning jiwa jawi, Sabdabathara nyuwun pangestunipun sutresna sadaya supados tetep jejeg jangkahipun mecaki lurung ingkang sangsaya rumpi sinartan jejibahan. http://sabdabathara.wordpress.com/ Fatonipgsd071644221' blog | wordpress. weblog, Paramasastra. . tembung lingga lan andahan. êmbung linggå. inggí punika êmbung íngkang èèng éwah sakíng aslinipú: tulis, turu, tuku.. http://fatonipgsd071644221.wordpress.com/

Relate Article